Σταδιακή επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης.

Σας ενημερώνουμε ότι από 14 Ιουνίου 2021 η Βιβλιοθήκη επεκτείνει μερικώς τη λειτουργία των υπηρεσιών της με γνώμονα πρωτίστως τη διασφάλιση της υγείας όλων μας.
Σε αυτήν τη φάση επαναλειτουργίας εκτός από επιστροφή και δανεισμό βιβλίων, επιτρέπεται η είσοδος στα βιβλιοστάσια και στο αναγνωστήριο και το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00 εκτός Τετάρτη που είναι 10.30 – 14.00 και 17.30 – 20.00.
Εξακολουθεί να μη λειτουργεί το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης.

Σταδιακή επαναλειτουργία της βιβλιοθήκης.

Ανακοίνωση

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου κατόπιν της υπ. Αριθμ. Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 31950/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2141/22.05.2021) προχωρά σε σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών της από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Κατά την πρώτη φάση επαναλειτουργίας της Βιβλιοθήκης λειτουργούν αποκλειστικά οι υπηρεσίες δανεισμού και επιστροφής τεκμηρίων του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της. Υπογραμμίζεται ότι στους χώρους της Βιβλιοθήκης δύνανται να εισέρχονται μόνο εγγεγραμμένα μέλη.

Σημειώνεται ότι το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης παραμένει κλειστό. Για την επαναλειτουργία του θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.