Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1.Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου, διαθέτει συλλογή η οποία αποτελείται από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, που αναφέρεται σε εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, ψυχαγωγικά και άλλα ειδικά θέματα που αφορούν την υγεία, την επαγγελματική αποκατάσταση, το κράτος και τη διοίκηση. Δανείζει βιβλία, περιοδικά, βιντεοταινίες και dvd. Παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού της και πρόσβασης στο διαδίκτυο ( Internet ) μέσω των υπολογιστών του Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης.
Όλο το υλικό είναι ταξινομημένο με βάση το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey και είναι στη διάθεση του κοινού μέσω του αυτοματοποιημένου καταλόγου του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5.

Όλα τα βιβλία δανείζονται εκτός από το πληροφοριακό υλικό που το απαρτίζουν : εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, χάρτες και σπάνια βιβλία. Αυτό το υλικό μπορεί να φωτοτυπηθεί.

1.1 Μέλη

Κάθε κάτοικος του νομού Ευρυτανίας μπορεί να γίνει μέλος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης δωρεάν. Για την δημιουργία της ηλεκτρονικής κάρτας μέλους είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Οι μαθητές που δεν έχουν ταυτότητα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ταυτότητα του γονέα ή κηδεμόνα τους, ο οποίος λειτουργεί ως πληρεξούσιος. Για τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου είναι απαραίτητη η παρουσία του γονέα για την δημιουργία της κάρτας. Για τους κατοίκους άλλων περιοχών, φοιτητές της Πανεπιστημιακής σχολής, στρατιώτες κτλ. δημιουργείται προσωρινή κάρτα δανεισμού. Με την εγγραφή δημιουργείται η κάρτα μέλους. Η εγγραφή καθώς και ο δανεισμός των τεκμηρίων γίνεται δωρεάν.

Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της, να επιστρέφει τα «τεκμήρια» που δανείζεται κανονικά, στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν δανείστηκαν. Βιβλία σχισμένα, μουτζουρωμένα ή σημειωμένα, δεν γίνονται δεκτά. Θα πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως με αντίστοιχα καινούργια.

1.2 Κανονισμός δανεισμού ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού γίνεται εφόσον έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική κάρτα μέλους. Τα βιβλία δανείζονται για 15 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης (ακόμα και τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για μία ακόμη φορά ( 15 ακόμη μέρες, σύνολο ένας μήνας), εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Τα περιοδικά δανείζονται για πέντε ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες πέντε ημέρες.
Οι ενήλικες μπορούν να δανειστούν 5 βιβλία, 5 περιοδικά και 3 βιντεοταινίες / DVD. Οι μαθητές Δημοτικού μέχρι 5 βιβλία, 2 περιοδικά και 1 βιντεοταινία / dvd.
Σε περίπτωση που κάποιο βιβλίο που ζητείται από τους αναγνώστες είναι δανεισμένο, η Βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα της κράτησης αυτού. Ο αναγνώστης δηλώνει ότι επιθυμεί να μπει σε λίστα αναμονής και ενημερώνεται τηλεφωνικά πότε το βιβλίο είναι διαθέσιμο για δανεισμό. Η κράτηση βιβλίου μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει και συλλογή από βιντεοταινίες (VHS), DVD και CD-ROM που δανείζονται για δέκα πέντε ημέρες. Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν, με τη βοήθεια βιβλιοθηκονόμου, βιβλιογραφία και άλλο υλικό, από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο, τον εκδότη, το ISBN, τον ταξινομικό αριθμό Dewey, το θέμα ή ακόμη και με μία λέξη από τον τίτλο ή το θέμα. Ο αναγνώστης μπορεί και μόνος του να αναζητήσει βιβλία και άλλο υλικό από τα ράφια, χωρίς όμως να αλλάζει τη θέση τους, γιατί έτσι αποδιοργανώνει την ενότητα της συλλογής. Καλό θα είναι να ζητά τη βοήθεια βιβλιοθηκονόμου κάθε φορά.
Το προσωπικό είναι πάντοτε στη διάθεση του αναγνώστη για κάθε πληροφορία και βοήθεια σχετική με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.

1.3 Συμπεριφορά αναγνωστών μέσα στη Βιβλιοθήκη

Κρίνεται απαραίτητη η τήρηση ησυχίας στο αναγνωστήριο και στους χώρους παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και η συμμόρφωση στις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου.
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών και ποτών σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση αναγνωστών σε χώρους της Βιβλιοθήκης (υπόγεια) χωρίς τη συνοδεία υπαλλήλου αυτής.
Όλα τα παιδιά ηλικίας μέχρι 13 ετών μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης μόνο με την παρουσία των γονέων τους, οι οποίοι θα λάβουν γνώση του κανονισμού λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των υπολογιστών από τα παιδιά και οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν προσωρινά, παιδιά από τους χώρους της Βιβλιοθήκης αν αυτά επιδεικνύουν αντικανονική συμπεριφορά. Η Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους γονείς των παιδιών για οποιαδήποτε αντιδεοντολογική συμπεριφορά αυτών και να συνεργασθεί μαζί τους για τη διασφάλιση της χρηστής λειτουργίας.

2.Υπηρεσίες Πληροφόρησης.

Στη βιβλιοθήκη μας δημιουργήθηκε και λειτουργεί το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης με δωρεάν χρήση Η/Υ. Το κέντρο αυτό είναι εξοπλισμένο με επτά υπολογιστές και δύο φορητούς και εκτυπωτές (έγχρωμο & ασπρόμαυρο) στη διάθεση του κοινού.

2.1 Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

Στόχος:
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη του Καρπενησίου, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην εκπλήρωση ενός από τους στόχους της, που είναι η δημιουργία περιβάλλοντος το οποίο θα βοηθάει ιδιαίτερα τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις στην εξοικείωσή τους με τη νέα τεχνολογία και γενικότερα με την «Κοινωνία της Πληροφορίας», προσφέρει τη δυνατότητα της πρόσβασης στο INTERNET μέσω των υπολογιστών της. Αυτή η υπηρεσία έχει αναβαθμισθεί από το 2004 με τη λειτουργία του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης, που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΚτΠ.
Το κοινό που επισκέπτεται το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, μπορεί μεταξύ των άλλων, να λάβει βοήθεια στην έρευνα που κάνει και αφορά σε βιβλία, πληροφόρηση και ενημέρωση, να βοηθηθεί στην χρήση του δικτύου των υπολογιστών και στην πλοήγηση στο διαδίκτυο αν δεν διαθέτει εμπειρία χρήσης ή την απαραίτητη εξοικείωση, να αναζητήσει από το Internet και να εκτυπώσει χρήσιμο υλικό. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες κυρίως σε δωρεάν βάσεις δεδομένων ή περιοδικά στα οποία το προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει ευχέρεια έρευνας. Γενικότερα, υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθεί στην αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης . Μπορεί ακόμη να δανειστεί CD-ROM από την ίδια τη βιβλιοθήκη και να τα ‘δει’.
Το κοινό που κυρίως κάνει χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου είναι κατά κύριο λόγο μαθητές και σπουδαστές που ζητούν πληροφορίες χρήσιμες για την εκπόνηση εργασιών και γενικότερα αναγκών του σχολείου. Όμως δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η ολοένα και αυξανόμενη προσέλευση και άλλων ομάδων που ζητά πληροφορίες για ποικίλα θέματα.

2.2 Χρήση των υπολογιστών

 Η χρήση των υπολογιστών (για πρόσβαση στο INTERNET ή σ’ άλλες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες) γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και αφού οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώσουν αυτή την επιθυμία στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος. Η διάρκεια της συνεχούς χρήσης του υπολογιστή από ένα άτομο, δεν μπορεί να ξεπερνάει την ½ ώρα. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τους υπολογιστές για κάποια εκπαίδευση ή για άλλον λόγο, που συνδέεται με τις δραστηριότητές της.

 • Το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί χωρίς καμία επιβάρυνση και για απεριόριστο χρόνο τους υπολογιστές, που έχουν μόνο πρόσβαση στον κατάλογο με το υλικό της.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούν, περισσότερα ( του ενός ) άτομα, να χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.
 • Οι χρήστες δεν έχουν, επί του παρόντος, τη δυνατότητα να σώζουν αρχεία στο σκληρό δίσκο. Μπορούν, όμως, να σώζουν αρχεία σε δισκέτα. Η μη συμμόρφωση προς την οδηγία αυτή εξαιρεί τον ενδιαφερόμενο από τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστών. Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν ό,τι θέλουν μέχρι 5 σελίδες, κάθε φορά.
 • Μπορεί ο ενδιαφερόμενος χρήστης να «κατεβάζει» και να «σώζει» πληροφορίες σε δισκέτα. Δεν παρέχεται, όμως, δυνατότητα τεμαχισμού/συμπίεσης αρχείων μέσω ειδικών προγραμμάτων. Κάθε φορά, πάντως, θα πρέπει η δισκέτα να ελέγχεται πρώτα από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η μη συμμόρφωση προς την οδηγία αυτή εξαιρεί τον ενδιαφερόμενο από τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστών.
 • Η Βιβλιοθήκη δεν παρέχει διευθύνσεις για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους χρήστες των υπολογιστών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, φυσικά, να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω οργανισμών στο INTERNET, που παρέχουν τέτοια δυνατότητα (π.χ. hotmail). Η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών από το κοινό.
 • Επιτρέπεται, η πρόσβαση σε relay chats σε άτομα άνω των 17 ετών.
 • Το τμήμα των υπολογιστών του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και παιδιά του Δημοτικού.
 • Δεν επιτρέπεται η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών.
 • Οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα / λογισμικό απαγορεύεται ρητά και η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν καταστροφές, που γίνονται σκόπιμα ή και από βαρύτατη αμέλεια (ενδεχόμενο δόλο).
 • Είναι παράνομη η αντιγραφή οποιουδήποτε προγράμματος λογισμικού.
 • Οι χρήστες των υπολογιστών του Κέντρου Πληροφόρησης μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας σάρωσης εικόνων (scanning) εφόσον κατέχουν τις γνώσεις και έχουν εμπειρία στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών.
 • Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται στους γενικούς κανόνες χρήσης των υπολογιστών, που έχει δημοσιοποιήσει η Βιβλιοθήκη.

2.3 Το Περιεχόμενο του INTERNET

 • Η Βιβλιοθήκη παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις μέσω της επιλογής χρησίμων ιστοσελίδων, που εμφανίζονται στην επιλογή «Χρήσιμες Συνδέσεις», της κεντρικής ιστοσελίδας της. Η Βιβλιοθήκη δεν εγγυάται ότι οι σελίδες της στο INTERNET, στο σύστημα διαχείρισης τους ή ακόμα και οι διασυνδέσεις της με άλλες ιστοσελίδες, δεν μπορούν να επηρεασθούν από «ιούς».
 • Η Βιβλιοθήκη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο των πληροφοριών, που υπάρχουν στο INTERNET και φυσικά δεν είναι υπεύθυνη για το υλικό που συμβουλεύεται ο κάθε χρήστης. Ειδικά η εμφάνιση οπτικού υλικού με καταφανή σεξουαλική προέκταση, δεν επιτρέπεται. Οι χρήστες, σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο INTERNET και για το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή.
 • Η Βιβλιοθήκη δηλώνει, προκαταβολικά, ότι δεν είναι όλες οι πληροφορίες / υλικό στο INTERNET, ακριβείς, πλήρεις, σύγχρονες και από νομική, ηθική και φιλοσοφική άποψη αποδεκτές απ’ όλο τον κόσμο.
 • Η Βιβλιοθήκη δεν «λογοκρίνει» την πρόσβαση στο INTERNET και προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα του χρήστη, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Γονείς και συγγενείς μη ενηλίκων παιδιών, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση των παιδιών τους στο INTERNET.

2.4 Παραβάσεις

Κάθε χρήστης του τμήματος υπολογιστών της Βιβλιοθήκης, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους κανόνες λειτουργίας που προαναφέρονται, στερείται του δικαιώματος χρήσης των υπολογιστών για δύο ημέρες. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμα και τελείως, το δικαίωμα της πρόσβασης στους υπολογιστές και γενικότερα το δικαίωμα μέλους της Βιβλιοθήκης αν διαπιστωθούν συνεχείς παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας ή συμπεριφορά που απειλεί την ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος ή παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες στις δραστηριότητές τους και το προσωπικό στην καλή άσκηση – εκτέλεση των καθηκόντων του. Η προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του Κέντρου Πληροφόρησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία του.

Γι’ αυτό το λόγο κάθε χρήστης :

 • Επιβάλλεται να χρησιμοποιεί καθαρό αποθηκευτικό μέσο.
 • Πρέπει να παραδίδει τον Η/Υ στην κατάσταση που τον παρέλαβε, έχοντας φροντίσει να κλείσει (log off) όλα τα προγράμματα που χρησιμοποίησε.
 • Απαγορεύεται ρητά να επεμβαίνει στα μηχανήματα (hardware) και στο λογισμικό (software) του Κέντρου.
 • Είναι υποχρεωμένος να αναφέρει αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσεως παρουσιαστεί.

3. Προτάσεις αγοράς υλικού

Η Βιβλιοθήκη μας είναι ανοιχτή σε κάθε πρόταση για τον εμπλουτισμό της συλλογής της. Οι αναγνώστες μπορούν να προτείνουν βιβλία για αγορά. Η τελική επιλογή γίνεται από αρμόδιους ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και του κοινού που αυτή εξυπηρετεί.

4. Ωράριο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Δευτέρα 09:00 – 14:00
Τρίτη 09:00 – 14:00
Τετάρτη 10:30 – 14:00 , 17.30 – 20.00
Πέμπτη 09:00 – 14:00
Παρασκευή 09:00 – 14:00

Το ωράριο για τις διοικητικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης είναι καθημερινά 7.00 μέχρι 15.00 εκτός Τετάρτης που είναι 09.30 – 14.00 και 17.30 – 20.00

5. Πρόσθετες υπηρεσίες

Προς το παρόν η Βιβλιοθήκη παρέχει:

 • Δωρεάν πρόσβαση στο Internet.
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
 • Επεξεργασία κειμένων και πινάκων (Microsoft Office)
 • Αποθήκευση και εκτύπωση αρχείων
 • Εκτυπώσεις σε εκτυπωτή HP Lazer Jet ή HP Desk Jet .
 • Ψηφιοποιήσεις εικόνων (scanning).
 • Χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος.

6. ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου συμμετέχει στο έργο «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και θα ολοκληρωθεί από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Βιβλία σε 4 τροχούς ταξιδεύουν μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σχολεία του. νομού για τους μαθητές που δεν έχουν το προνόμιο της πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη. Η Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου, εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και παράλληλα εξασφαλίζει στους μαθητές την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία και τα απαραίτητα εργαλεία για να εξοικειωθούν με το χώρο της γνώσης και της πληροφορίας.
Η Κινητή Μονάδα της Βιβλιοθήκης καλύπτει τις ανάγκες εκείνων των σχολείων στα οποία δεν προβλέπεται η ίδρυση Σχολικών Βιβλιοθηκών ή δεν διαθέτουν χώρους για Βιβλιοθήκη. Η οργάνωση και ο πλήρης αυτοματισμός της, της δίνει την ευκαιρία να προσφέρει στις σχολικές κοινότητες τη δυνατότητα να έχουν γρήγορα το ζητούμενο υλικό (με τη λέξη υλικό εννοούμε κάθε μορφής υλικό όπως έντυπο, οπτικοακουστικό κ.λ.π.) και να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι στην άμεση προσπέλαση σε πηγές πληροφόρησης. Έτσι στο πλαίσιο των σημερινών δυνατοτήτων και προοπτικών στην πληροφορική και την τηλεματική θα προωθηθεί η δημιουργία μιας νέας πληροφορικής υποδομής της μόρφωσης, ικανής να εγγυηθεί τη διατήρηση και την αξιοποίηση του αυξανόμενου γνωστικού κεφαλαίου.

6.1 Έτσι λοιπόν με την έναρξη της λειτουργίας της κινητής Βιβλιοθήκης επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι :

 • Αντιμετωπίζεται άμεσα η έλλειψη σχολικής Βιβλιοθήκης εκεί που δεν λειτουργεί και εξασφαλίζεται η σύνδεση της σχολικής μονάδας με τα εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης
 • Εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποστήριξη στην παιδευτική διαδικασία των σχολείων και ειδικότερα στην πληρέστερη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, την εκμάθηση της άντλησης πληροφοριών και στη γενική ψυχαγωγία των διδασκόντων και διδασκομένων
 • Διαμορφώνεται σταδιακά η απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για την εξάπλωση του θεσμού των σχολικών Βιβλιοθηκών σε όλες τις σχολικές μονάδες
 • Παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και αξιοποιείται καλύτερα και με ποιο σύγχρονα μέσα το υλικό που διαθέτουν
 • Εξασφαλίζεται η διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς

Ο παρόν εσωτερικός οδηγός λειτουργίας καταρτίστηκε από το Εφορευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 16-3-2005 με την Πράξη αριθμ. 3  και τίθεται σε ισχύ από τις 16-3-2005. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει και να τροποποιεί τον οδηγό λειτουργίας στην κατεύθυνση πάντα της εξασφάλισης της σωστής λειτουργίας του κτηρίου και της καλύτερης εξυπηρέτησης της τοπικής κοινωνίας. Οι όποιες αλλαγές καταρτίζονται πάντα από το Ε.Σ. της Βιβλιοθήκης και γίνονται άμεσα γνωστές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.