Οι εκδόσεις μας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καπενησίου, στην προσπάθειά της να συμβάλει στην πνευματική άνοδο του τόπου μας, συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με μια αξιόλογη εκδοτική δραστηριότητα.

Η δραστηριότητά της αυτή αποσκοπεί στην έκδοση βιβλίων τοπικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Το Μάρτιο του 2007 εξέδωσε, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Νομού Ερυτανίας, βιβλίο με τίτλο «Βιβλιογραφικός Οδηγός Ευρυτανίας». Το βιβλίο αυτό στοχεύει στη γνωριμία του αναγνώστη με την περιοχή της Ευρυτανίας πάνω σε θέματα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και εικαστικά.

Πρόκειται για μία καταγραφή των τίτλων που αναφέρονται στο ευρυτανικό ιστορικό τοπίο, ένα βιβλίο – εργαλείο, χρήσιμο στα χέρια του ερευνητή, που δίνει το εύρος, το βάθος και το πλάτος της περί την Ευρυτανία έρευνας. Αποτελεί πυξίδα με βάση την οποία μπορεί ο αναγνώστης να πλοηγηθεί στην απέραντη θάλασσα της γνώσης και να διατρέξει το βιβλιογραφικό ιστό ο οποίος συνθέτει το πλέγμα των αναφορών στον τόπο μας και την ιστορία του ανά τους αιώνες.

Ο βιβλιογραφικός αυτός οδηγός αποτελεί ένα συγκεντρωτικό έργο που περιέχει τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα κείμενα για το νομό Ευρυτανίας και την ιστορία του, εμβαθύνοντας έτσι τη γνώση για την τοπική ιστορία.