Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου στα πλαίσια της προσπάθειας της να συμβαδίσει με τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που επιτελούνται στην εποχή μας εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης στεγάζεται στο χώρο της βιβλιοθήκης και λειτουργεί τις ώρες λειτουργίας της. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν σε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον 7 θέσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Έτσι όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές βάσεις που είναι διαθέσιμες στο δίκτυο.

Οι στόχοι του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης είναι οι παρακάτω :
– Η ένταξη των πολιτών της περιφέρειας στη Κοινωνία της Πληροφορίας
– Η εξοικείωση των πολιτών με τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της
– Η εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο
– Η αύξηση χρήσης της βιβλιοθήκης
– Η πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες των Δημοσίων Βιβλιοθηκών
– Η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης

Γι΄ αυτό στο Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης :
– Οι χρήστες του έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν τα cd, τα cd-rom και τα dvd ή να τα δουν στους Η/Υ του
– Τα θέματα των cd, των cd-rom και των dvd αναφέρονται στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό και σε ειδικά θέματα υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού, κράτους και διοίκησης
– Πληροφορίες σχετικές με τα παραπάνω θέματα μπορούν να αντλήσουν και από το Διαδίκτυο , αλλά και από το διεθνές δίκτυο βάσεων δεδομένων που είναι προσβάσιμο μέσω αυτού
– Το κοινό που μας επισκέπτεται έχει αναμφισβήτητα τη δυνατότητα να λάβει βοήθεια στη χρήση του δικτύου υπολογιστών, στην πλοήγησή του στο διαδίκτυο – σε περίπτωση που δεν είναι έμπειρος χρήστης – στην αναζήτηση πληροφοριών από δωρεάν βάσεις δεδομένων και στην εκπόνηση ερευνών και εργασιών
– Κάθε υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με εκτυπωτή και σαρωτή, ενώ διαθέτει δυνατότητα αντιγραφής CD

Άμεσα ωφελούμενοι:
– Οι πολίτες που απειλούνται με αποκλεισμό από την Κοινωνία της Πληροφορίας
– Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής
– Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες για το νομό αλλά και για όλα τα θέματα