Ίδρυση & Λειτουργία

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους των δύο Δήμων της Ευρυτανίας, καθώς σκοπός της είναι η μεταλαμπάδευση της γνώσης σε άνθρώπους όλων των ηλικιών. Ιδρύθηκε το 2000 με την αριθμ. ΙΖ/172/15.2.2000 κοινή Υπουργική Απόφαση , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 219/τ.Β΄/ 25.2.2000. Για τη στέγασή της παραχωρήθηκε επ΄ αόριστον το κτίριο της Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου. Παραχωρήθηκε και όλο το υλικό της παραπάνω Βιβλιοθήκης , που αποτελούνταν από 6.000 βιβλία, (δωρεά των Δημήτρη Σταμέλου και Πάνου Βασιλείου), βιβλιοστάσια, γραφεία, εξοπλισμό γραφείου κ.τ.λ.

Η Εφορεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης συγκροτήθηκε με την αριθμ. 4298/13.9.2000 απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Με την αριθμ. 1/30.10.2000 πράξη της, η παραπάνω Εφορεία καταρτίστηκε σε σώμα , ως εξής :
1.Κρουστάλλης Κων/νος, Πρόεδρος 2.Δουλαβέρης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Μπακογεώργου Νικάνδρα, Καλτσή Θεοδώρα, Κελέσης Ανδρέας, Καλλία Σοφία και Πεσλής Αριστείδης , μέλη 4. Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και εισηγητής θεμάτων ορίστηκε ο Ντουφεκιάς Γεώργιος ,δάσκαλος, αποσπασμένος από το Υ.ΠΕ.Π.Θ. Η θητεία των μελών ήταν τριετής.                                                                                                                           Το σημερινό Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου συγκροτήθηκε με την αριθμ. 105525/Γ3/2-7-2015 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:                                                                                     1. Κανακάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό, (ΑΔΤ: ΑΗ 999552), ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παναγιωτοπούλου Μαρία του Παναγιώτη,Προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.)?Αρχείων Ν. Ευρυτανίας (ΑΔΤ: Ξ 999016).       2. Κελέση Ανδρέα του Δημητρίου, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , (ΑΔΤ: Χ 332880), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τσακνιά Ιωάννη του Δημοσθένη, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΤ:ΑΒ 999504).                                             3. Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου, Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Καρπενησίου, Πρόεδρο της Ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (ΑΔΤ:ΑΒ 199140), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κοπανάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (ΑΔΤ: Τ135623).                                                                                                                               4. Δροσίνη Γεώργιο του Αναστασίου, Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (ΑΔΤ: ΑΖ 499060), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αναγνώστου Γεώργιο του Παύλου, Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,(ΑΔΤ: Κ 697445).                                           5. Καλύβα Δήμητρα του Μιχαήλ, Βιβλιοθηκονόμο, (ΑΔΤ: Ρ 299651), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Καραγεώργο Σπυρίδωνα του Γεωργίου, Γραφίστα (ΑΔΤ: Χ 551979). Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου ορίζουμε την Κανακάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ και Aντιπρόεδρο τον Κελέση Ανδρέα του Δημητρίου.
Η θητεία των μελών είναι τριετής και αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 510/τ. ΥΟΔΔ/14-7-2015.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου συμμετέχοντας στο ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες», γεγονός που συνέβαλε τα μέγιστα στην αναβάθμισή της.

– Απέκτησε κινητή μονάδα με αναβαθμισμένη σύγχρονη τεχνολογική και οργανωτική υποδομή, η οποία ταξιδεύει στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ευρυτανίας δανείζοντας βιβλία.
– Εμπλουτίσθηκε με πλούσια συλλογή βιβλίων βασισμένη στα ενδιαφέροντα των αναγνωστών, τις προτάσεις τους και τις γενικότερες ανάγκες τους.
– Προσέλαβε ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο επιμορφώθηκε κατάλληλα και συνέβαλε στην αναβάθμιση της επεξεργασίας του υλικού της και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
– Υποστηρίζει διαρκώς το έργο των εκπαιδευτικών εξασφαλίζοντας στους μαθητές την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία και τα απαραίτητα εργαλεία για την εξοικίωση με το χώρο της πληροφορίας.

Συμμετέχοντας επιπλέον στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», υλοποίησε το έργο «Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου. Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, διαθέτοντας θέσεις δωρεάν πρόσβασης του κοινού του νομού μας στο διαδίκτυο.

Η Βιβλιοθήκη υλοποίησε τελευταία και το έργο του ΕΠΕΑΕΚ «Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών – Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου».