«?ψεις τ?ς παιδείας καί τ?ς ?κπαίδευσης τ?ν Ρωμι?ν κατά τήν ?θωμανοκρατία καί τά πρ?τα μετεπαναστατικά χρόνια στά κακοβίωτα ?ρη».

dokimi_1_afisa

Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2016 και ώρα 6:30 μ.μ. τα ΓΑΚ ? Αρχεία Νομού Ευρυτανίας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου, ο Δήμος Καρπενησίου σας προσκαλούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν για την επέτειο της 25ης Μαρτίου με τίτλο «?ψεις τ?ς παιδείας καί τ?ς ?κπαίδευσης τ?ν Ρωμι?ν κατά τήν ?θωμανοκρατία καί τά πρ?τα μετεπαναστατικά χρόνια στά κακοβίωτα ?ρη».